Artur Troop

PAMIĘCI ARTURA TROOPA
TWÓRCY I ZAŁOŻYCIELA STOWARZYSZENIA

Arthur Troop urodził się 15 grudnia 1914 roku w Lincoln w Wielkiej Brytanii, gdzie spędził dzieciństwo i ukończył szkoły. Swoje zawodowe życie rozpoczął w specjalności mechanika, ale dosyć szybko znalazł zainteresowanie innymi celami życiowymi. Ukończył Oxford z dyplomem z zakresu nauk społeczno – ekonomicznych. Studiował także historię Rosji, która była jego życiową pasją.

W dniu 19 czerwca 1936 roku Artur Troop wstąpił do policji w hrabstwie Lincoln, specjalizując się w problemach ruchu drogowego. W trakcie pierwszych lat służby był świadkiem wydarzeń związanych z barbarzyńską wojną, która miała uwolnić ludzkość na długie lata od despotyzmu władców i innych konfliktów. Przez cały okres II Wojny Światowej był policjantem i stale miał nadzieję na lepszą przyszłość dla narodów po jej zakończeniu.

Po zakończeniu działań wojennych wracając myślami do swoich osobistych doświadczeń związanych z korespondowaniem do przyjaciół policjantów, które ustały wraz z nastaniem drugiej wojny światowej, zaczął rozważać ich odnowienie. Krótko po wojnie podjął się ogromnego zadania założenia Światowej Organizacji Policyjnej wśród funkcjonariuszy policji z całego świata. Zawsze wierzył z ogromną i niezachwianą wiarą w ludzi żyjących w przyjaźni, a nie walczących. W tamtym czasie postrzegany był jako ekscentryk pozostający w wyraźnej opozycji wobec swojego szefa Policji jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

W latach 1948-49 nawiązał pierwsze kontakty z przyjaciółmi policjantami z kraju i z zagranicy. W 1949 roku w „Brytyjskim Przeglądane Policyjnym” opublikował artykuł pod pseudonimem „AYTEE”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i warunkował powstanie w dniu 1 stycznia 1950 r. International Police Association z mottem w języku Esperanto „Servo per Amikeco”. Artur Troop został pierwszym Sekretarzem Generalnym Sekcji Brytyjskiej IPA. W tym samym czasie z pomocą pierwszych pionierów pracował niezmordowanie nad zachęcaniem do tworzenia krajowych sekcji. W krótkim czasie powstały sekcje IPA we Francji, Norwegii, Holandii, Belgii, Irlandii i Niemczech Zachodnich. W 1955r. podczas I Międzynarodowego Kongresu w Paryżu został pierwszym Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym i przez wiele lat pełnił społecznie różne funkcje w stowarzyszeniu, aż do członkostwa honorowego w Stałym Biurze Wykonawczym.

Służbę w policji zakończył w 1966 roku i już jako emeryt kontynuował społeczną pasję w Społecznej Komisji Socjalnej w hrabstwie Lincoln, i wspierał osoby niewidome poprzez dostarczanie psów przewodników. Nie przerwał swojej charytatywnej misji nawet podczas choroby i w raz z żoną Marjorie nieprzerwanie prowadzili klub dla niewidomych w Stanford.
Pomimo swojej choroby Artur Troop wraz z żoną osobiście uczestniczył w obchodach 50 rocznicy powstania IPA w Bournemouth podczas XVI Światowego Kongresu. Za trud włożony w działalność w stowarzyszeniu na arenie międzynarodowej uhonorowany został Medalem Królowej, Medalem Imperium Brytyjskiego. Otrzymał również wiele nagród z innych krajów między innymi odznaczenia: Honorowy Krzyż Zasługi Austrii, doktorat honoris causa Kanady, Złotą Szpadę Węgier oraz Światową Nagrodę Policji. Był pierwszą wyróżnioną osobą Złotym Medalem IPA. Zmarł 30 listopada 2000r w wieku 85 lat, po ciężkiej chorobie nowotworowej w Hospicjum Sue Ryder w Peterborough w Wielkiej Brytanii w roku 50 – lecia International Police Association.