Kurs doskonalenia techniki jazdy w Moto Park Kraków dla członków Regionu IPA Nowy Sącz edycja III – 2024

W 2022 roku Moto Park Kraków oraz IPA Region Nowy Sącz nawiązały partnerską współpracę, w ramach której odbyło się pilotażowe przedsięwzięcie umożliwiające członkom regionu IPA Nowy Sącz, będącym w czynnej służbie, wzięcie udziału w szkoleniu mającym na celu podniesienie ich kwalifikacji w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem.

Pierwsza edycja tego szkolenia miała miejsce 14 i 15 grudnia 2022 roku, a wzięło w niej udział 16 entuzjastów podnoszenia swojej wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się pojazdami, będących jednocześnie członkami sadeckiego regionu IPA. Szkolenie przeprowadzone przez Moto Park Kraków zostało zorganizowane na poziomie przekraczającym oczekiwania uczestników, którzy jeszcze długo po zakończonym szkoleniu byli pod wrażeniem profesjonalizmu instruktorów, zakresu przekazanej wiedzy, a także zaplecza technicznego, jakim dysponuje Moto Park Kraków.

Na podstawie tych doświadczeń Region IPA Nowy Sącz oraz Moto Park Kraków, w ramach dalszej współpracy, podjęły się kontynuacji projektu oraz realizacji pomysłów zmierzających do jego rozwoju. Efektem wytężonych prac było przeprowadzenie w listopadzie i grudniu 2023 roku kolejnego, drugiego etapu szkolenia. W ramach tego etapu 16 osobowa grupa, biorąca udział w poprzedniej edycji, podnosiła swoje kwalifikacje o kolejny poziom i uzupełniała zdobytą wcześniej wiedzę. Jednak bardzo ważnym efektem prac było także poszerzenie grona osób, które przeszły specjalistyczne szkolenie, o kolejnych 8 członków regionu.

Profesjonalizm i wysoki poziom prowadzonych szkoleń oraz bardzo pozytywny odzew uczestników doprowadził do zawarcia porozumienia pomiędzy Moto Patrk Kraków oraz Regionem IPA Nowy Sącz m.in. dzięki któremu w lutym 2024 roku, szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy w Moto Park Kraków, w ramach pieszego etapu ukończyło kolejnych 8 członków Regionu IPA Nowy Sącz.

Przygotowanie merytoryczne instruktorów, umiejętność przekazywania wiedzy, a także zaplecze techniczne, takie jak sale wykładowe, symulatory dachowania, symulatory refleksu, tor wyposażony w płytę poślizgową, kurtyny wodne i wiele innych elementów, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, sprawiły, że każde z szkoleń spotykało się z ogromnym uznaniem uczestników i podniesieniem ich umiejętności bezpiecznego i dynamicznego prowadzenia pojazdów, które są przecież tak ważne i niezbędne w trakcie ich codziennej służby.

Sukces podjętego przedsięwzięcia motywuje nie tylko do jego kontynuacji i współpracy pomiędzy Moto Park Kraków, a Regionem IPA Nowy Sącz mającej na celu podnoszenie wiedzy z zakresu bezpiecznego prowadzenia pojazdów przez kolejne osoby, ale także do dalszego rozwoju przedsięwzięcia i podnoszenia kwalifikacji osób już przeszkolonych.

W tym miejscu Region IPA Nowy Sącz kieruje wyrazy wdzięczności do Pana Mariusza Wojtasa z Moto Park Kraków za umożliwienie udziału w szkoleniu naszym członkom, a także składa podziękowania wszystkim instruktorom, za niesamowite zaangażowanie oraz profesjonalne przekazanie wiedzy i umiejętności, które wpłynęły na podniesienie poziomu prowadzenia pojazdów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób biorących udział w szkoleniach.

Tekst: Marcin Stec
Zdjęcia: Uczestnicy szkoleń

Możesz również polubić…