Walne Zebranie członków Regionu IPA Nowy Sącz.

We wtorek, 06 lutego 2024 roku odbyło się coroczne Walne Zebranie członków Naszego Regionu. Na początku zebrania wręczyliśmy Srebrną Statuetkę „Służyć poprzez Przyjaźń” Panu Mariuszowi Wojtasowi, Prezesowi Motopark w Krakowie. Statuetka jest podziękowaniem, za szczególne zaangażowanie i doskonałą współpracę z naszym regionem której, wynikiem są organizowane dla pozostających w czynnej służbie członków Naszego Regionu szkolenia z doskonalenia technik jazdy, które to umiejętności będą mogli wykorzystać również w służbie. Do zebranych swoje słowa skierował także Pan insp.dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, mówiąc o doskonałej współpracy i wspólnych przedsięwzięciach. Zebrani przyjęli sprawozdania z pracy zarządu, sekretarza i skarbnika oraz przyjęli plan finansowy na 2024 rok.

Dziękujemy wszystkim zebranym za przybycie.

tekst: Elżbieta Gargula
zdjęcia: Walenty Padula

Możesz również polubić…