Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne – Konferencja Naukowa

„Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne” – pod takim hasłem odbyła się 16 listopada br. w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja naukowa. Wydarzenie zorganizowano w auli im. prof. Andrzeja Bałandy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Inicjatorami, a zarazem organizatorami konferencji, której tematyka związana była z zagadnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, była Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Region Nowy Sącz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, a także Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, jednocześnie Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki.

Z kolei patronat naukowy nad konferencją sprawowali: dr hab. inż. Mariusz Cygnar – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, dr hab. inż. Marian Żuber – Członek Rady Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie ANS w Nowym Sączu, dr hab. Jarosław Woroń – Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, prok. dr Piotr Kosmaty – Zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, insp. dr Dariusz Stachelek – Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi oraz dr Joanna Kosiniak – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele partnerów wspierających to wydarzenie: w imieniu Łukasza Smółki, Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Katarzyna Dobrzańska-Junco – Sekretarz Rady, która jest jednocześnie Członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych, Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który reprezentował nieobecnego dyrektora Marka Pławiaka, Mariusz Wojtas – Członek Zarządu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy MOTO PARK w Krakowie oraz Magdalena Balawajder – Prezes Stowarzyszenia im. insp. Marka Woźniczki.

Swoją obecnością zaszczycili nas także m.in. Marian Skrzypiec – Konsul Honorowy Republiki Indonezji w Krakowie, Marek Dworak – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Paweł Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Jacek Zalewski – Prezes Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, st. bryg. Paweł Motyka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Marek Balawajder – Dyrektor Informacji Radia RMF FM, Joanna Andrysik – Dyrektor Pionu Marketingu Radia Kraków, Marcin Koczyba – Kierownik Redakcji Motoryzacji Radia Kraków, ks. Zbigniew Szostak – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”, a także Arkadiusz Skrzypczak – ekspert ds. bezpieczeństwa.

Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele lokalnego samorządu, dziekani wydziałów oraz pracownicy naukowi Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, przedstawiciele służb mundurowych, w tym kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z sekcji polskiej, hiszpańskiej i słowackiej, dyrektorzy wydziałów i przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także nauczyciele i młodzież klas mundurowych Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

W imieniu nadinsp. Michała Ledziona – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz patrona honorowego wydarzenia, zebranych w auli gości przywitał insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, który oficjalnie otworzył konferencję. Po nim głos zabrali kolejni patroni honorowi: w imieniu wicemarszałka Łukasza Smółki – Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezydent Ludomir Handzel oraz starosta Marek Kwiatkowski. Szef sądeckich policjantów został wówczas uhonorowany „Denarem Świętej Małgorzaty” – najwyższym odznaczeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza za swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza. Odebrał go z rąk prezydenta Ludomira Handzla.

Po przemówieniach patronów honorowych prelegenci zaczęli wygłaszać swoje wykłady. Były one podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył działań podejmowanych przez służby i instytucje na rzecz bezpieczeństwa na drogach, natomiast drugi był poświęcony działaniom prewencyjnym w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród siedmiu prelegentów* byli pełnomocnik Ministra Infrastruktury, przedstawiciele Policji, samorządowiec oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji. Swoje wykłady wygłosili również goście z zagranicy: Rafael Ruiz Estepa – funkcjonariusz hiszpańskiej Policji, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Edukatorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego AIPSEV oraz mjr Robert Hermel z Komendy Powiatowej Policji w Popradzie, reprezentujący nieobecnego płka Rastislava Polakoviča, któremu powierzono obowiązki Komendanta Głównego słowackiej Policji.

Celem konferencji było podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana doświadczeń, dyskusja nad aktualnymi problemami występującymi w tym obszarze oraz próba wskazania nowych kierunków działań służących wyeliminowaniu zagrożeń i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wnioski, które zostały wspólnie wypracowane podczas konferencji pozwolą na skuteczniejsze współdziałanie służb, instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Warto również wspomnieć, że pod redakcją insp. dra Krzysztofa Dymury zostanie opublikowana monografia pokonferencyjna pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne”, będąca zbiorem artykułów przygotowanych m.in. przez patronów honorowych i naukowych, która z pewnością przyczyni się do pogłębienia problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uzupełnienia obrazu działań podejmowanych przez instytucje, służby i organizacje na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

Pod koniec konferencji organizatorzy wyróżnili osoby, bez których zaangażowania i wsparcia, nie byłaby możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. Symboliczne podziękowania otrzymali patroni honorowi oraz naukowi konferencji, a także prelegenci. Dodatkowo, z rąk Piotra Wójcika – Prezydenta IPA Polska, podinsp. Andrzej Stach – Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, został odznaczony Brązowym Medalem IPA za wyróżniającą się działalność statutową.

Konferencję podsumowali i zakończyli – Elżbieta Gargula, Przewodnicząca Zarządu Regionu Nowy Sącz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz Rektor ANS w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Konferencja pod hasłem „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne” została wpisana w obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, które swym patronatem honorowym objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Zdrowia. Partnerami głównymi tych obchodów jest Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Województwo Małopolskie. Przedsięwzięcie wspiera również Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

Konferencji zorganizowanej w Nowym Sączu towarzyszyła wystawa przygotowana przez Fundację Dorastaj z Nami, pod nazwą „Dla Ciebie zginął policjant, strażak, żołnierz, a dla mnie tata”. Jest to kolejna inicjatywa fundacji, otaczającej swoją opieką dzieci, których rodzice zginęli lub zostali poszkodowani na służbie. Ponadto przed budynkiem Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS w Nowym Sączu zostały zorganizowane stoiska profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy MOTO PARK Kraków, gdzie m.in. można było z bliska przyjrzeć się sprzętowi wykorzystywanemu przez mundurowych w codziennej służbie albo dzięki symulatorowi dachowania, w bezpieczny sposób przekonać się, co dzieje się z podróżnymi w czasie wypadku.

*Prelegenci i tematy ich wykładów:

I blok tematyczny: „Działania służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa na drogach”:

  • mł. insp. Maciej Rymar (Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie) – „Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce na przestrzeni lat”,
  • Ludomir Handzel (Prezydent Miasta Nowego Sącza) – „Bezpieczeństwo transportu, jako element zarządzania miastem: wyzwania i rozwiązania na przykładzie Nowego Sącza”,
  • Jacek Zalewski (Prezes Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) – „Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”,
  • Marek Dworak (Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz redaktor programu TV pn. „Jedź bezpiecznie”) – „Moja autorska recepta na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”.

II blok tematyczny: „Bezpieczeństwo ruchu drogowego – działania prewencyjne”:

  • Rafael Ruiz Estepa (funkcjonariusz hiszpańskiej Policji z Cordoby, Prezes Stowarzyszenia Edukatorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego AIPSEV) – „Międzynarodowe programy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym”,
  • mjr Robert Hermel (funkcjonariusz słowackiej Policji z Komendy Powiatowej Policji w Popradzie, a także przedstawiciel IPA Sekcja Słowacja) – „Bezpieczeństwo na drogach w Słowacji”,
  • ks. Zbigniew Szostak (Prezes Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”) – „Aspekty społeczne i prewencyjne w kontekście obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce i na świecie”.

Źródło: Materiały prasowe KMP Nowy Sącz:
https://nowy-sacz.policja.gov.pl/kn/aktualnosci/40556,Sadeccy-policjanci-wspolorganizowali-miedzynarodowa-konferencje-naukowa-na-temat.html

Możesz również polubić…