Wybrano nowe władze regionu IPA Nowy Sącz na kadencję 2023 – 2027

7 lutego 2023 roku, sali narad Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego regionu. 

Obecnością na zebraniu zaszczycił nas Pan insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji, który w ciepłych i bardzo życzliwych słowach skierowanych do zarządu, a także całej społeczności IPA w naszej jednostce, podziękował za wsparcie, za wspólne inicjatywy, które służą społeczeństwu jak również sądeckiej policji.

Po zakończeniu 4 letniej kadencji, ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyli stosowne sprawozdania za ubiegły rok i za okres kadencji 2019 – 2023.

Sprawozdania te zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i Komisji Rewizyjnej, a zgromadzeni na sali członkowie, zabierając głos, nie szczędzili podziękowań i miłych słów pod adresem ustępującego zarządu.

Dokonano także wyboru nowych władz zarządu i Komisji Rewizyjnej. W kadencji 2023-2027 Zarząd regionu pracować będzie w następującym składzie:

Elżbieta Gargula – przewodnicząca – emeryt

Maria Kalina – sekretarz – emeryt

Marcin Stec – zastępca sekretarza /WPG/

Sebastian Wójtowicz – skarbnik /KP Muszyna/

Artur Durczak – zastępca skarbnika /WK/

Marcin Gigoń – członek zarządu /WP/

Walenty Padula – członek zarządu /WK/

Wybrano także Komisję Rewizyjna w składzie:

Józef Szabla – przewodniczący – emeryt

Andrzej Krok – członek Komisji – emeryt

Sebastian Brożyna – członek komisji /WK/

Podczas trwania zebrania dokonano wyboru delegatów i delegatów rezerwowych na zebrania Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej.

Bardzo miłymi akcentami było wręczenie statuetki „Służyć poprzez przyjaźń” – Koledze Markowi Miczulskiemu, za długoletnią działalność na rzecz regionu, wspieranie i życzliwość. Wręczyliśmy także Koledze Robertowi Pacholarzowi, certyfikat XXX-lecia i podziękowanie Prezydenta Sekcji Polskiej IPA , kierowane do osób, które tworzyły podwaliny Sekcji Polskiej IPA, a do takich należał Robert.

Dziękujemy wszystkim obecnym za liczne uczestnictwo w zebraniu.

Możesz również polubić…