Kurs z doskonalenia technik jazdy w MOTOPARK w Krakowie

Na mocy porozumienia pomiędzy naszym regionem a MOTOPARK w Krakowie w dniach 14 i 15 grudnia 2022 roku, 16 grupa członków naszego regionu wzięła udział w szkoleniu z doskonalenia technik jazdy.

Zajęcia odbywały się w 2 grupach . W trakcie ich trwania instruktorzy MOTOPARK zapoznali kolegów z teorią dotyczącą technik jazdy w trudnych warunkach, a następnie przystąpiono do zajęć praktycznych na torze. Warunki atmosferyczne w tych dniach były bardzo ciężkie, gdyż od 2 dni padał śnieg, tak więc zajęcia z wychodzenia z poślizgu mogły być realizowane w naturalnych warunkach.

Z przekazu uczestników szkolenie przeprowadzone było na bardzo wysokim i profesjonalnym poziomie.

Składamy serdecznie podziękowania Panu Mariuszowi Wojtasowi z MOTOPARK Kraków, za umożliwienie nam udziału w tym szkoleniu.

Możesz również polubić…