MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – „BEZPIECZNY REGION, BEZPIECZNA RODZINA. OBLICZA PRZEMOCY DOMOWEJ – DIAGNOZA I ZAPOBIEGANIE”

W dniu 17 listopada 2022 roku , IPA Nowy Sącz, KMP Nowy Sącz oraz Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, zorganizowały konferencję naukową, którą swoim patronatem objęli : nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Marek Kwiatkowski – Starosta nowosądecki. Gościem honorowym konferencji był Prezydent SP IPA – Piotr Wójcik.

Była to już szósta konferencja, którą wspólnie organizowaliśmy. W tym roku tematyka konferencji była szczególnie przedstawiona przez zaproszonych prelegentów, osoby zajmujące się zagadnieniem przemocy w rodzinie w MOPS-ach, prokuratorzy, policjanci. W trakcie konferencji diagnozowano to zjawisko na konkretnych przykładach, a także dyskutowano nad formami udoskonalenia współpracy, pomiędzy podmiotami zajmującymi się tym zagadnieniem. Wydana została publikacja konferencyjna, gdzie autorzy przybliżyli zjawisko przemocy w rodzinie.

Tekst: E.Gargula, zdjęcia K. Mierzwa

Możesz również polubić…