WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU 10 luty 2022 r.

10 lutego 2022 roku w gościnnych progach hotelu Ibis odbyło się Walne Zebranie Członków regionu IPA Nowy Sącz. Zebranie odbyło się z zachowaniem przepisów covidowych.

Po krótkim powitaniu przewodnicząca regionu Elżbieta Gargula przedstawiła ogólne sprawozdanie za 2021 rok, następnie swoje sprawozdania przedstawili sekretarz regionu i skarbnik. W jawnym głosowaniu uczestnicy przyjęli te sprawozdania jednomyślnie. Swoje sprawozdanie przedstawił też Piotr Klimek, w ramach działającego w regionie klubu motocyklowego.

Następnie omówiono, dokładnie przyjęty w grudniu plan działania na rok 2022 . Skarbnik przedstawił plan budżetu regionu na rok 2022. Dużo uwagi poświęcono przypadającemu w tym roku jubileuszowi 30 lecia naszego regionu. Główne obchody jubileuszu odbędą się 24 września.

Kolejnym punktem było wręczenie certyfikatów za X i XX lecia przynależności do IPA, które było ostatnim punktem programu zebrania.

Tekst, zdjęcia: EG

Możesz również polubić…