JUBILEUSZ 25 LECIA GAZETY „WIADOMOŚCI SP IPA”

W listopadzie 1996 roku, gazeta Sekcji Polskiej IPA zaczęła pisać swoją historię, której podsumowanie 25 –ciu lat, odbyło się podczas Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA w Nowym Sączu.

Swoją obecnością zaszczycili nas byli prezydenci Sekcji Polskiej , w osobach Jacka Węgrzyna, Jerzego Jaroszewskiego, Arkadiusza Skrzypczaka, Fryderyka Orepuka oraz obecnego Piotra Wójcika. Zaproszenie na jubileuszową kolację przyjęli – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Rafał Leśniak, płk. Renata Obrzut – Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG oraz
mł.insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji.

Pośród Prezesów i przedstawicieli Grup Wojewódzkich, członków Prezydium a także Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie, była także Iwona Grzebyk-Dulak była redaktor naczelna Wiadomości SP IPA a z ekranu przemówiła do zebranych Justyna Stachniewicz. Dokonania pozostałych redaktorów prowadzących gazetę przedstawiła obecna redaktor naczelna Ela Gargula a początki wydawnicze gazety omówił w zastępstwie Mariusza Żebrowskiego – Sławek Zrajkowski i Jerzy Jaroszewski. Uroczystość poprowadził Sebastian Wójtowicz z regionu Nowy Sącz.

Na ręce obecnej redaktor naczelnej przekazano wiele życzeń i adresów okolicznościowych, za które serdecznie dziękuję. Był urodzinowy tort oraz wiele serdeczności i rozmów.

Dziękuję Jankowi Faberowi, który przywiózł z sobą oprawione wszystkie wydania gazety od początku, abyśmy mogli powspominać jak to kiedyś było oraz moim kolegom z zarządu regionu za pomoc
w organizacji Krajowego Zarządu SP IPA oraz jubileuszu gazety.

Tekst. E.Gargula

Zdjęcia: J.Gorzałka

Możesz również polubić…