Śp. Władysław Sroka

Z pewnością do wielu z Was dotarła już smutna informacja o śmierci naszego kolegi Władysława Sroki.
Zatem informuję wszystkich członków naszego regionu, że w nocy 3 kwietnia 2020r., po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega Władek Sroka.

Jestem pewna, że zdecydowana większość naszych koleżanek i kolegów go znała, dla wielu z nas był kolegą w służbie i dla wielu przełożonym, będąc komendantem KP w Starym Sączu, potem Naczelnikiem Wydz. Kryminalnego, potem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i znów po zmianach organizacyjnych Wydz. Kryminalnego. Na emeryturę po ponad 30 latach pracy odszedł w 2014 roku.
Do IPA należał od 2004 roku, czyli po powstaniu regionu, po rozwiązaniu Grup Wojewódzkich, ( które funkcjonowały wcześniej od 1992 roku) w związku ze zmianami administracyjnymi w Polsce oraz zmianą statutu SP IPA.

Od tego czasu pełnił w regionie funkcje skarbnika aż do roku 2015, a następnie zastępcy skarbnika a od ostatnich wyborów w lutym 2019 był członkiem zarządu.
Był ojcem chrzestnym naszego kultowego FELECZYNA, i od samego początku jak go organizowaliśmy przez 14 lat odpowiadał za zabezpieczenie jedzenia i napojów.

Niestety choroba nie pozwoliła mu uczestniczyć w jubileuszowym XV Pikniku w Feleczynie w roku ubiegłym, ale był całym sercem z nami, ciekawy jak się udała zabawa etc. Do końca bliskie mu były sprawy IPA, rozmawialiśmy telefonicznie kilkakrotnie a także w lutym widziałam się z nim osobiście odwiedzając go w chorobie. Wspominaliśmy czasy służby, różne wydarzenia związane z IPA, wspólne wyjazdy , np. pierwszy do Serbii przed 13 laty. Wiele fajnych i ciepłych wspomnień.
Ci którzy mieli z nim do czynienia na swojej zawodowej, drodze ma własne wspomnienia i przemyślenia.
Wybierając z zasobów IPA jego zdjęcie, wybrałam zdjęcie sprzed 2 lat, zrobione podczas turnieju piłkarskiego w maju, na którym był obecny. Tam jest taki, jak chciałabym abyśmy go zapamiętali.

Cześć jego pamięci!

Elżbieta Gargula
Przewodnicząca
Regionu IPA Nowy Sącz

Możesz również polubić…