ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2019

W dniu 27 lutego br. w „Sali oficerskiej” KMP w Nowym Sączu, członkowie Nowosądeckiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji obradowali na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym podsumowującym działalność Stowarzyszenia w latach 2016-2019. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe Prezydium, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, plan wydatków (preliminarz) na 2019 rok oraz kierunki działalności Regionu. 
Wybrano także władze prezydium regionu na kolejną 4 letnią kadencję. Na zebraniu Przewodnicząca Regionu wręczyła statuetkę „Służyć poprzez przyjaźń” Krzysztofowi Kronenbergerowi.

Podczas zebrania wybrano także delegatów na zebranie Delegatów Małopolskiej Grupy IPA.

Zebranie było okazją do koleżeńskiego spotkania i odpoczynku od codziennych obowiązków  służbowych.

Tekst:E.Gargula,
Zdjęcia: S. Brożyna

Możesz również polubić…