ŚWIADOMY-TO BEZPIECZNY SENIOR

W miniony czwartek wraz z KMP w Nowym Sączu byliśmy organizatorami międzynarodowej konferencji – „Świadomy-to bezpieczny senior”. Honorowy patronat nad konferencją objął nadinsp. dr. Krzysztof Pobuta-Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.Prelegentami byli m.innymi podkom. Justyna Basiaga oraz nasi koledzy ze Słowacji na czele z przewodniczącym IPA Poprad Peterem Suchy i Węgier – Gyorgy Tenczel i Gabor Latorowzsky, którzy przybliżyli zgromadzonym licznie seniorom, zagrożenia, oszustwa popełniane na osobach starszych a także realizowane programy, które uświadamiają osoby starsze jak się uchronić przed takiego rodzaju przestępstwami. W piątek, nasi węgierscy przyjaciele odwiedzili Krynicę.

Tekst: E. Gargula
Zdjęcia KMP Nowy Sącz/S. Wójtowicz/G. Tenczel

Możesz również polubić…